Consulten

De consulten kunnen in het Nederlands, Arabisch of Engels gevoerd worden. 

Afzegging

Indien je onverhoopt niet kunt komen op een afspraak, laat dit dan minimaal 24 uur van tevoren weten zodat ik iemand anders in kan plannen. Mocht je niet tijdig annuleren dan ben ik helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Privacy

Alles wat we bespreken is vertrouwelijk. Ook houd ik mij als hulpverlener aan de geheimhoudingsplicht. Dit wil zeggen dat ik de informatie die besproken wordt tijdens de begeleiding niet deel met derden tenzij je hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent. Wanneer je je aanmeldt voor mijn diensten kan ik je vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruik ik om de diensten uit te kunnen voeren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens worden geregistreerd en beveiligd bewaard volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik  maak geen gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier. 

Klachten
Als hulpverlener ben ik gebonden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien je het ergens niet mee eens bent kan dit ten alle tijden kenbaar worden gemaakt, waarna het besproken kan worden en er kan worden gezocht naar een passende oplossing. De voorkeur gaat er in eerste instantie naar uit dat we er in overleg samen uit komen, eventueel in overleg met een vertrouwenspersoon. Als het niet lukt de klacht samen op te lossen, kun je een klacht indienen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen (vertrouwenspersoon@de-nfg). Meer informatie kun je hier terugvinden.

 

Cliënttevredenheid

Ik vind het belangrijk om te horen hoe tevreden je bent (geweest) met de hulpverlening. Om mijn hulpverlening te kunnen (blijven) verbeteren kan het zijn dat je aan het einde van een traject gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen die de tevredenheid meet. 

 

 

 

 

 

 

Beyond Healthy

Korhoenlaan 5

3136ST Vlaardingen

KvK nummer: 85733741

BTW- nummer:004139682B53

Beyondhealthy@hotmail.com

IBAN NL19 ABNA 0437 4304 48

NFG- registratienummer: 9558