Aanbod

- EMDR

- Innerlijk kind therapie

- 1 op 1 gesprekstherapie

- Lichaamsgerichte therapie en Mindfulness

- Online consulten

- Leefstijl coaching

We hebben allemaal iemand nodig. Iemand die in ons gelooft en van ons houdt los van wat we gedaan hebben of doen. Het hoeft maar 1 persoon te zijn, binnen of buiten de familie, maakt niet uit welke leeftijd, afkomst of geslacht. Zo'n persoon 'wordt' familie. Eenieder die ons kan helpen bij het terugvinden van onszelf of wat ons energie geeft, ons onze motivatie terug laat vinden om te doen wat goed is voor ons waardoor we onszelf ten dienste kunnen stellen van het goede, wordt familie. Het proces zelf is niet altijd gemakkelijk noch hebben we invloed op hoe lang het duurt. Het vergt een hele andere kijk op zaken dan je gewend bent.

Om je eigen en andermans negatieve overtuigingen te overstijgen moeten we een meer realistische kijk op dingen ontwikkelen door het oordeel in onze en andermans kijk erop te herkennen. Met herkenning komt verwerking. Met verwerking komt vrijlating.

Dit is grotendeels een proces waar we geen grip op hebben en dus kunnen we er geen controle op uitoefenen. Onszelf deze ervaring toestaan zal betekenen dat we leren om comfortabel te worden met het 'niet weten'. Je weet bijvoorbeeld niet wanneer verandering plaats gaat vinden, er is niet iets specifieks wat je kunt 'doen' om het proces te versnellen. We leren hierdoor een zekere comfort te voelen in het 'overgeleverd zijn'. Aan God, aan de stroom van het leven en aan de stand van zaken van ons lichaam. In de therapie is dit een constant terugkerende rode draad en ons systeem leert zich langzaam hieraan over te geven. Er wordt meer rust ervaren.

We leren dat wie we zijn losstaat van wat we doen. We leren dat onze (zelf)waarde al is bepaald toen we geboren mochten worden en deze niet beinvloedbaar is door ons handelen. Het 'doen' wordt dan meer ervaren als een handeling van de ledematen met als motor de overgave aan en acceptatie van wat voor uitkomst dan ook ons 'doen' heeft.


Wat ik jou kan bieden

- Een luisterend en neutraal oor

- Een veilige en liefdevolle omgeving

- Spiritualiteit indien je gelovig bent

- Inzichten en eventuele patronen die de blokkades in stand houden

- Lichaamsgerichte oefeningen of mindfulness wanneer het lichaam meer aandacht vraagt dan een gesprek

- Oplossingsgerichte consulten met directe adviezen die gelijk inzetbaar, praktisch en laagdrempelig zijn.

 

We staan waar nodig stil bij

- Wat jou energie geeft

- Jouw spirituele zingevingen

- Jouw gedragsvormen (met jezelf, de natuur en anderen)

- Jouw dagbesteding

- Jouw voedingspatroon


" Als je verandering aanbrengt in wat je altijd deed, krijg je wat anders dan je altijd kreeg. "

We kampen allemaal met uitdagingen in het leven. 
De sleutel tot verandering begint bij
- Het openstaan voor hulp

- Het toelaten van wat je voelt 

- Het vergroten van jouw bewustzijn.

Via God('s liefde) reik ik jou mijn hand, kennis en kunde, maar de oplossing zit al in jou. Alle liefde die je nodig hebt is er al.

 

Ik begeleid je alleen maar in het leren openstellen hiervoor en overgeven hieraan zodat je kan aankomen bij jouw kern. 


Mijn specialisaties

-        Multiculturele worstelingen

-        Spirituele worstelingen

-        Familieproblemen

-        Identiteit en (zelf)vertrouwen

-        Trauma

-        Controledrang

-        Piekeren

-        Gedragsproblemen

-        Leerproblemen/concentratieproblemen/motivatieproblemen

 

 

 

 

 

 

Beyond Healthy

Korhoenlaan 5

3136ST Vlaardingen

KvK nummer: 85733741

BTW- nummer:004139682B53

Beyondhealthy@hotmail.com

IBAN NL19 ABNA 0437 4304 48

NFG- registratienummer: 9558